Ana səhifə »  Xəbər lenti »  Müstəqil Azərbaycan dövləti Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əbədi möhtəşəm abidəsidir
A+   Yenilə  A-
Müstəqil Azərbaycan dövləti Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əbədi möhtəşəm abidəsidir

Böyük şəxsiyyət, dahi lider, dünya şöhrətli siyasətçi, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı Ulu Öndər Heydər Əliyev haqqında, Onun çoxşaxəli fəaliyyəti ilə bağlı münasibət bildirmək, yazı yazmaq nə qədər şərəflidirsə, bir o qədər də məsuliyyətlidir. Mənim tariximizdə xüsusi yeri olan Ümummilli Lider Heydər Əliyevi həm Moskvanın Elmi-Tədqiqat Tətbiqi Fizika İnstitutunda baş elmi işçi və laboratoriya müdiri (1974-1992-ci illər), həm də Milli Məclisdə (1992- 2020-ci illər) şöbə müdiri vəzifəsində işlədiyim dövrlərdə yaxından tanımaq imkanım olub. Müşahidələrimə əsasən, deyə bilərəm ki, O, hadisələri qabaqlamaq, gələcəyi görmək kimi fitri istedada malik idi və bütün varlığı ilə xalqını, Vətənini sevirdi, doğma Azərbaycanın yüksəlməsi üçün əlindən gələn hər şeyi edirdi.
Bu gün mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi böyük fəxr və qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, müstəqil dövlətimiz özünün yeni, zirvəyə istiqamətlənən davamlı inkişaf dövrünü yaşayır. Ötən illərə nəzər salarkən biz bu dönməz inkişafın möhkəm təməlinin Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulduğunun şahidi oluruq. Bu, bir məlum həqiqətdir ki, Heydər Əliyev 1993-cü ilin yayında xalqın təkidli istəyi ilə ikinci dəfə Azərbaycanın rəhbərliyinə gələndən sonra başlayan müstəqilliyimiz məhz Onun qətiyyəti, zəngin təcrübəsi, güclü iradəsi, xalqına bağlılığı sayəsində əbədi xarakter almış və gənc dövlətimiz bütün sahələrdə inkişafa, yüksəlişə istiqamət götürmüşdür. Təbii ki, dahi siyasətçinin qısa zaman kəsiyində Azərbaycanı bütün dünyada tanıtması, söz sahibi olan nüfuzlu dövlətə çevirməsi Onun fitri və zəngin idarəçilik istedadından xəbər verir.
Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycana bir-birindən əks-qütblərdə dayanan fərqli formasiyalarda rəhbərlik edib. Lakin O, həm keçmiş sovet dönəmində, həm də müstəqillik illərində Azərbaycan naminə titanik fəaliyyət göstərib və respublikamızın sabahı üçün güclü əsaslar yaradılmasına Özünün sanballı töhfələrini verib. 1969-cu ildə Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilən Heydər Əliyev tezliklə respublikadakı ətaləti aradan qaldırdı. 1969-cu ilin yayına qədər keçmiş ittifaqın geridə qalmış aqrar respublikası kimi tanınan Azərbaycan məhz Heydər Əliyevin qətiyyəti, insanları səfərbər etmək bacarığı sayəsində inkişaf etmiş sənaye respublikasına çevrildi. Heydər Əliyev keçmiş ittifaqdakı nüfuzundan istifadə etməklə Azərbaycan SSR-in hərtərəfli inkişafına, respublikamızın güclü iqtisadi dayaqlarının yaradılmasına nail oldu ki, bunun da bəhrəsini biz müstəqillik dövründə görürük.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı çəkiləndə həmişə yadıma 1990-cı ilin Moskva xatirələri düşür. Heydər Əliyev Moskvada keçmiş SSRİ-nin rəhbərlərindən biri kimi çalışarkən vaxtının azlığına, son dərəcə gərgin olan iş rejiminə baxmayaraq, Azərbaycan haqqında məlumatlarla daim maraqlanırdı. Qəlbi doğma diyarla döyünən Ulu Öndər imkan taparaq Moskvada yaşayan azərbaycanlılarla, o cümlədən vaxtilə şəxsən Özünün buraya nüfuzlu ali məktəblərdə təhsil almağa göndərdiyi azərbaycanlı tələbələrlə görüşür, onların həyatı ilə maraqlanır, qarşılaşdıqları problemlərin həllinə kömək edirdi. Bir məqamı xüsusi qeyd edim ki, Heydər Əliyevin Moskvada yaşayan azərbaycanlılara mütəmadi göstərdiyi diqqət və qayğısı, mənəvi dayaq olması orada Azərbaycan diasporunun formalaşmasına və fəaliyyətinə güclü təsir göstərirdi.
Yaxşı xatirimdədir, 1990-cı ildə Bakıda baş verən və çoxlu sayda insanın həyatını itirməsi ilə nəticələnən 20 Yanvar faciəsi Moskvada, eləcə də Moskva ətrafında yaşayan bütün azərbaycanlıların daha da sıx birləşməsinə səbəb oldu. O zaman mən də Moskvada yaşayan azərbaycanlılarla birgə burada Azərbaycan diasporunun formalaşmasında yaxından iştirak edirdim. Yadımdadır, Ulu Öndər yaratdığımız “Vətəndaş Cəmiyyəti” ilə həmişə maraqlanır, soydaşlarımızın milli özünəməxsusluğunun qorunub saxlanmasına, təşkilatlararası əlaqələrin daha da genişlənməsinə, həmrəyliyin yaradılmasına və qorunub saxlanmasına xüsusi diqqət göstərirdi. O, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızı bir-biri ilə, ana Vətənlə əlaqələr yaratmağa çağırırdı. Vətənin sevinci Onun sevinci, kədəri Onun kədəri idi. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə paytaxt Bakıda törədilən qanlı qırğından böyük narahatlıq keçirən Heydər Əliyev Azərbaycanın Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyinə gəldi. Ulu Öndər burada Bakıda törədilən qırğınları hiddətlə ittiham edən bəyanat verdi. Beləliklə, Ulu Öndər Heydər Əliyev 20 Yanvar faciəsinin beynəlxalq ictimaiyyətdən gizlədilməsinə imkan vermədi. O, Özünə xas olan cəsarətlə Bakıda dinc əhaliyə qarşı qırğının törədilməsinin səbəblərini və bu qanlı hadisədə əli olan günahkarların kim olduqlarını, sovet ordusunun azadlıq istəyən azərbaycanlılara qarşı misli görünməmiş vəhşiliyə əl atdığını bütün dünyanın diqqətinə çatdırdı.
Qeyd edim ki, həmin vaxt bu qandonduran cinayət bütün azərbaycanlıları ayağa qaldırdı və biz - Moskvada yaşayan azərbaycanlılar günahsız insanlara qarşı törədilən hadisələrə etirazımızı bildirmək üçün 21 yanvar tarixində Azərbaycanın Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyinin qarşısına toplaşdıq. Ulu Öndər Heydər Əliyev, oğlu İlham Əliyev və digər şəxslər də bura gəlmişdilər. Ulu Öndər çox cəsarətli çıxış edərək 20 Yanvar hadisəsini törədənləri təcavüzkar adlandırdı. Biz çox həyəcanlı idik. Qışın ən sərt ayında, 18 dərəcə şaxta olmasına baxmayaraq, kolon şəklində Ostankin televiziyasına getdik və proqramların birində etirazımızı çatdırmağa nail olduq.
Həmişə belə olub, daim öz xalqını düşünən, ana Vətən naminə bütün çətinlikləri dəf etməyi bacaran fenomenal şəxsiyyətlər tarixin səhifələrində iz qoyur, əbədi yaşamaq haqqı, qazanırlar. Belə şəxsiyyətlərin parlaq ideyaları, tükənməz Vətən sevgisi insanları onların ətrafında birləşdirir. Böyük şəxsiyyət olan Heydər Əliyevin keçdiyi mənalı və şərəfli ömür yoluna nəzər salsaq, birmənalı şəkildə qeyd edə bilərik ki, öz xalqının müqəddəratında önəmli rolu olan belə liderlər dünyaya az-az gəlir və nəinki yalnız təmsil etdikləri xalqların, eləcə də bütün dünyanın tarixində silinməz izlər qoyurlar.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyatının sonrakı mərhələsindəki fəaliyyəti müstəqil Azərbaycanla bağlı olub. 1993-cü ilin yayında xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə qayıdan Ulu Öndər Heydər Əliyev XX yüzillikdə ikinci dəfə qazandığımız müstəqilliyin əldən getməsinə imkan vermədi, Özünə xas olan müdrikliklə ölkədəki xaosun qarşısını aldı, insanların qəlbində sabaha ümid işığı yandırdı. Ulu Öndər həmin çətin dövrdə Azərbaycanın gələcək inkişafı baxımından müstəsna əhəmiyyət daşıyan bir sıra mühüm qərarlar qəbul etdi. O cümlədən Onun rəhbərliyi ilə hazırlanaraq 1995-ci ilin 12 noyabrında ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası demokratik və dünyəvi dövlət quruculuğunun hüquqi əsaslarını təmin etdi, dövlətimizin tarixində hakimiyyət bölgüsü prinsipinin, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qeyd-şərtsiz qorunmasının bünövrəsini qoydu. Azərbaycan demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi ilk dəfə olaraq insan hüquqlarının prioritetliyini və hakimiyyət bölgüsünü özünün gələcək inkişaf yolu kimi müəyyənləşdirməyə müvəffəq oldu. 1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın parlamentinə keçirilən ilk seçkilər isə dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi prosesinin hüquqi bazasının yaradılmasına daha geniş imkanlar açdı. Ulu Öndərimizin fəaliyyətinin əsas istiqamətini Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoyulması təşkil edirdi. Təsadüfi deyildir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycanın rəhbərliyinə qayıdışından sonra xüsusi diqqət yetirdiyi sahələrdən biri ordu quruculuğu oldu.
Azərbaycanda yüksəksəviyyəli ordu quruculuğu bu gün də diqqət mərkəzində saxlanılır. Dövlət başçısı postunda fəaliyyətə başladığı ilk gündən Ümummilli Liderimizin həyata keçirdiyi strateji əhəmiyyətli tədbirləri və ənənələri uğurla davam etdirən Prezident, Silahlı Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev ordu quruculuğunu dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirib. Bu da onunla bağlı idi ki, Azərbaycan düşmən təcavüzünə məruz qalmışdı. Ərazi bütövlüyü məsələsində prinsipial mövqedən çıxış edən Prezident İlham Əliyev həmişə qətiyyətlə bəyan edirdi ki, sülh danışıqları nəticə verməyəcəyi təqdirdə respublikamız öz ərazi bütövlüyünü Ordusunun gücü ilə təmin edəcək və belə də oldu. Azərbaycanın əzəli dədə-baba torpaqlarının erməni qəsbkarları tərəfindən 30 ilə yaxın bir müddətdə zəbt olunması, ayrı-ayrı xarici dövlətlərin və bəzi beynəlxalq təşkilatların buna göz yumaraq təcavüzkara dəstək vermələri, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün yaradılan ATƏT-in Mink qrupunun səmərəsiz fəaliyyəti problemin həllinin uzanmasına gətirib çıxarmışdı. Prezident İlham Əliyev 27 sentyabr 2020-ci il tarixində saat 11:50-də xalqa müraciət edərək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir neçə istiqamətdə müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək yaşayış məntəqələrimizi, dinc sakinlərimizi atəşə məruz qoyması haqda məlumat verdi. “Vətən müharibəsi”, “İkinci Qarabağ müharibəsi”, “Dəmir yumruq” əməliyyatı kimi tarixə düşən müharibə çox uzun sürmədi. Cəmi 44 gün davam edən müharibə Azərbaycanın müzəffər Ordusunun şanlı qələbəsi ilə başa çatdı. Azərbaycan dövləti özünün ərazi bütövlüyünü qısa zaman ərzində bərpa etməklə nəinki ermənilərə, o cümlədən bütün dünyaya nəyə qadir olduğumuzu göstərdi.
Bu gün Azərbaycanda hər kəs xoş ovqatla qələbə sevincini yaşayır. Üç onillik ərzində qaçqınlıq taleyi yaşayan insanlar artıq öz doğma yurdlarına dönəcəkləri günü səbirsizliklə gözləyirlər.
Aylar, illər bir-birini əvəzləsə də, Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqın yaddaşında Azərbaycanın xilaskarı, əvəzi olmayan dövlət xadimi, böyük siyasi Lider kimi əbədi yaşayacaq. Onu yalnız azərbaycanlılar deyil, başqa xalqların çoxsaylı nümayəndələri də həmişə sevgi və məhəbbətlə anacaqlar. Onun yaddaşlara həkk olunan əziz xatirəsi hər bir kəsin qəlbində dərin kök salaraq yaşayır və yaşayacaq.
Adilə Abasova,
YAP Veteranlar Şurasının üzvü,
2-ci dərəcə dövlət müşaviri,
BDU-nun professoru

 
  • Oxunub:  3900  |  
  • Tarix:  04-05-2021  |  
  •    Çap et   |  
“Xarıbülbül” festivalı Azərbaycanın milli və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, ölkəmizdə yaşayan hər bir kəsin vahid Vətəni olduğu mesajını bütün dünyaya çatdırdı

18 May 10:50
Muğanlı-İsmayıllı-Qəbələ avtomobil yolunun tikintisinə başlanılıb
18 May 10:48
Azərbaycan ordusu bütün bölgədə sülhün və təhlükəsizliyin qarantıdır - Naqif Həmzəyev
18 May 10:21
PUA heyətləri təlim tapşırıqlarını icra edir
18 May 10:09
Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı
18 May 10:00
18 may - Beynəlxalq Muzeylər Günüdür
18 May 09:55
“Avroviziya-2021”də Azərbaycandan olan səsverməni elan edəcək şəxslərin adları açıqlanıb
18 May 09:50
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Brüsseldə Avropa İttifaqı komissarı ilə görüşüb
18 May 09:31
“Xarıbülbül” festivalı Azərbaycanın milli və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, ölkəmizdə yaşayan hər bir kəsin vahid Vətəni olduğu mesajını bütün dünyaya çatdırdı
18 May 09:17
Mənsum İbrahimov: 32 ildən sonra yenidən Şuşada “Xarıbülbül” musiqi festivalında iştirak etmək mənim üçün böyük xoşbəxtlik idi
18 May 09:14
Əyani tədris qismən bərpa olundu
18 May 09:13
Seçkilərə hazırlaşan Ermənistanda siyasi xaos davam edir
18 May 09:12
Əli Kərimli indi də “Ağıllı kənd” layihəsini hədəfə almağa çalışır
17 May 20:37
Vətən müharibəsi dövründə 77 dövlətin Ədliyyə nazirliklərinə və 10 beynəlxalq təşkilata 400-dək məktub göndərilib
17 May 20:33
Cəlil Xəlilov: Hərbi təlimlərin miqyası və keyfiyyəti Ordumuzun qüdrətindən və yüksək döyüş hazırlığından xəbər verir
17 May 20:27
Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi Dmanisi rayonunda baş vermiş insidentlə əlaqədar bəyanat yayıb
17 May 20:26
Qənirə Paşayeva: “Xarıbülbül” musiqi festivalının təşkili Qarabağın tarixi simasının bərpasının parlaq təcəssümüdür
17 May 20:23
Gürcüstan rəsmiləri Dmanisidə baş vermiş hadisələrə münasibət bildiriblər
17 May 20:11
Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun növbəti iclası keçirilib
17 May 20:09
“Xarıbülbül” festivalında multimədəni dəyərlərimizin təqdim edilməsi həm də erməni etnomədəni terroruna verilən yaxşı cavab idi
17 May 19:47
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Brüsseldə NATO-nun Baş katibinin müavini ilə görüşüb
17 May 19:31
Milli Məclisdə Fransa xəbər portalının nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib
17 May 17:58
Dövlət Komitəsi Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılara çağırış edib
17 May 17:54
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi erməni diasporunun Lüksemburqda törətdiyi təxribatla bağlı məlumat yayıb
17 May 17:26
YAP Suraxanı rayon təşkilatının nümayəndələri şəhid övladlarının qayğıları ilə maraqlanıblar
17 May 17:10
“Həqiqətin onomastikası” kitabı işıq üzü görüb
17 May 17:01
Milli Məclis sədrinin rəhbərliyi ilə parlament nümayəndə heyətinin İtaliyaya rəsmi səfəri başlayıb
17 May 17:00
Fərid Şəfiyev: ABŞ və Fransa ermənilərin Qarabağdakı statusuna dair köhnəlmiş tezislərdən əl çəkməlidirlər
17 May 16:50
Azərbaycanda koronavirusa qarşı ikinci mərhələ üzrə peyvənd olunanların sayı 800 minə yaxınlaşıb
17 May 16:49
DİN işğaldan azad olunmuş ərazilərə getməməklə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib
17 May 16:37
Azərbaycanda koronavirus infeksiyasından daha 515 nəfər müalicə olunaraq sağalıb
17 May 16:35
Aprelin 22-23-də keçirilmiş buraxılış imtahanlarının nəticələri açıqlanıb
17 May 16:33
Şuşanı azad etməklə milli kimliyimizi, milli mədəniyyətimizi, qürurumuzu qaytardıq
17 May 16:21
Milli Məclis sədrinin müavini: Vətən müharibəsi xalqımızın birliyini, əzəmətini dünyaya göstərdi
17 May 16:05
Müdafiə naziri təlimlərin gedişi barədə məruzələri dinləyib
17 May 16:04
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında parlamentlərarası əlaqələr müzakirə olunub
17 May 15:54
Misir portalı: Azərbaycan 44 günlük Vətən müharibəsi ilə ədalətin mövcud olduğunu bütün dünyaya göstərdi
17 May 15:46
İsrailli ekspert: Azad edilmiş ərazilərdə erməni vandalizminin miqyası qeyri-insani qəddarlığına görə heyrət doğurur
17 May 15:39
“Xarıbülbül” festivalı Azərbaycanda illərdir yürüdülən multikulturalizm siyasətinin nümayişidir
17 May 15:28
Şəbnəm Həsənova: Azərbaycan beynəlxalq hüquq çərçivəsində öz sərhədlərini bərpa etməyə çalışır
17 May 15:27
Sevil Mikayılova: Sülhə gedən yol sülh müqaviləsindən keçir
17 May 15:18
Rauf Əliyev: Şuşada “Xarıbülbül” festivalının keçirilməsi mühüm siyasi və mədəniyyət hadisəsidir
17 May 15:15
Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov şəhid ailələrini ziyarət edib
17 May 15:14
Deputat: Azərbaycan Prezidentinin alban kilsələrini ziyarət etməsi ölkəmizdə yaşayan bütün xalqlara və dini konfessiyalara diqqətin əyani nümunəsidir
17 May 15:13
Anar Məmmədov: Şuşada “Xarıbülbül” musiqi festivalının keçirilməsi mühüm tarixi hadisədir
17 May 15:05
Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan olunması bütün dünyaya ünvanlanmış tarixi-siyasi mesajdır
17 May 14:51
Əlcəzair portalı Azərbaycan XİN-in Ermənistanın əsassız iddialarına münasibətinə dair açıqlamasını yayıb
17 May 14:46
Tofiq Cahangirov: “Xarıbülbül” festivalı dünyaya bir mesaj idi
17 May 14:42
Futbol üzrə Azərbaycan kubokunun final oyununun saatı açıqlanıb
17 May 14:34
Sinoptiklər ölkə ərazisində gözlənilən küləkli və yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar xəbərdarlıq ediblər
17 May 14:25
Mayın 18-dən COVID-19-a qarşı peyvəndlənmə zamanı “Sputnik V” vaksinindən də istifadə ediləcək
17 May 14:11
Təlimlərdə xəritə üzərində tapşırıqlar icra olunur
17 May 14:10
Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr edilmiş elmi konfransların qalibləri müəyyənləşib
17 May 14:07
Prezident İlham Əliyev: Ermənistan tərəfi sərhədin dəqiqləşdirilməsi prosesinə qeyri-adekvat reaksiya nümayiş etdirir
17 May 13:12
Dosta fəxarət, düşmənə göz dağı verən festival...
17 May 13:10
FHN yay mövsümünün yaxınlaşması ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair əhaliyə müraciət edib
17 May 13:01
İqtisadiyyat Nazirliyinin əməkdaşlarının vaksinasiyası davam edir
17 May 13:00
Azərbaycanda əmtəəlik təbii qaz hasilatı 9,3 faiz artıb
17 May 12:44
Milli Məclisin deputatları Parlamentlərarası Gənclər Assambleyasının iclasında iştirak edəcəklər
17 May 12:40
Muxtar respublikada dövlət dəstəyi və stimullaşdırıcı tədbirlər arıçılığa marağı artırıb
17 May 12:31
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında yeni tarix yazıldı
17 May 12:29
Ukraynalı alim: Şuşada keçirilən “Xarıbülbül” festivalı Azərbaycan tarixində ən mühüm mədəni hadisələrdən biridir
17 May 12:27
Təhsil Nazirliyi: Yaz imtahan sessiyası distant keçiriləcək
17 May 12:05
ANAMA: İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə ötən həftə 87 mina aşkarlanıb
17 May 11:51
Sərəncam: Qəbələnin Nic qəsəbəsində 360 şagird yerlik yeni məktəb binası tikiləcək
17 May 11:47
Prezident İlham Əliyev Qəbələdə yol tikintisinə 5 milyon manat ayırıb
17 May 11:40
M8 ekspress xəttində gediş haqqı tarifi azaldılıb
17 May 11:37
Bakıda 240-a yaxın küçə və prospektdə dəyişiklik ediləcək - Vüsal Kərimli
17 May 11:33
Mayın 17-si Ümumdünya Arterial Hipertoniya ilə Mübarizə Günüdür
17 May 11:30
Təlimlərə cəlb edilən qoşunlar cəmləşmə rayonlarını tutur
17 May 11:23
Paralimpiyaçımız Raman Saleh Avropa çempionu olub

Video

 
»»»
 

»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
HAVA HAQQINDA